zaterdag 10 november 2012

Over Alligny (maar niet over wijn)

Onze bovenstebeste vriend Peter Schat heeft op deze blog reeds een aantal historische verhalen geplaatst. Deze keer gaat het over Alligny. Een dorp dat de gasten van Bellevue na aan het hart ligt, omdat wijnboer Jean-Pierre Parthiot er domicilie houdt... Maar daarover gaat het niet bij Peter (rechts op de foto). Lees maar en bekijk dan ook zijn filmpje op YouTube nog even!
In de naam Morvan weerklinken de Keltische woorden voor zwart (mar) en bergen (vand). De dichte wouden van weleer zijn in de 'Zwarte Bergen' vervangen door moderne bosaanplant. Niettemin zijn in de ruigte voor wie goed kijkt nog tal van levenstekens van weleer te ontdekken.
Bij Alligny-en-Morvan ligt het mysterieuze Camp de la Crémaine, getypeerd door een samenstel van resten van verbrokkelde muren en paden. In de bosgrond is de loop van oude landweren na te gaan. Middeleeuwse verdedigingswerken, die bestonden uit een verhoging bekroond met hagen, waarvan men de takken doelbewust met elkaar vergroeien liet. Van deze door voetvolk en ridders te paard lastig te nemen hindernissen resteren rond het Camp de la Crémaine nog tal van sporen.
Het toponiem Alligny voert terug op een Keltisch woord voor vuur. Reeds in prehistorische tijden was dit een bewoonde plek, waar mijnbouw werd bedreven. De watermolens die tot een paar eeuwen terug hier energie voor leverden, staan nog in de valleien rond het dorp.
Moderne overblijfselen van mijnen zijn er ook. Bij La Place en noorden van Alligny werd in 1640 lood en zilver in de grond ontdekt. Exploitatie bleek nauwelijks rendabel doch begin vorige eeuw pakte men de winning grootschaliger aan. In de jaren twintig werkten er zo’n honderd man, merendeels gastarbeiders, tot de mijn in 1930 gesloten werd en de ingangen werden volgestort met puin.
De heren van Alligny bouwden in het dorp een trotse burcht, die zes torens telde. Op de plek van het kasteel staat nu een landhuis, dat nog maar een schim is van het kasteel dat hier ooit stond. Noordelijk, bij Champcommeau, bouwden ze een mottekasteel, waarvan op de motte nog restanten van een bouwwerk zijn terug te vinden. De Tour d’Ocle. De resten van het Camp de la Crémaine duiden mogelijk de plek van eerdere versterkingen aan. Waarvan de historie in nevelen is gehuld en die mogelijk terugvoert tot Romeinse of Gallische tijden.
Zeker is dat Alligny in de Middeleeuwen al een bijzondere positie had, wat kan wijzen op een roemrucht verleden. De heren van Alligny spraken ook recht doch zij mochten, wat een relatieve zeldzaamheid was, daarbij ook de zaken behandelen die tot een terdoodveroordeling konden leiden.
http://www.youtube.com/watch?v=TUK5gB4zuKg&feature=plcp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten